Regulamin CALF

REGULAMIN ROZGRYWEK CIECHOCIŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI FUTSALU 2018/2019

ARTYKUŁ I – Cel rozgrywek

§1

Celem rozgrywek jest popularyzacja futsalu w Ciechocinku , możliwość czynnego uprawiania sportu, nawiązanie kontaktów między zespołami.

ARTYKUŁ II – Organizator rozgrywek

§2

Organizatorem rozgrywek jest UKS Olimpijczyk Ciechocinek.

Zadaniem Organizatora jest:

- nadzorowanie przebiegu rozgrywek i zgodności ich przebiegu z niniejszym regulaminem.

- opracowanie terminarza rozgrywek.

- rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez drużyny.

- dokonywanie obsady sędziowskiej.

- prowadzenie ewidencji zawodników.

- zatwierdzanie zespołów i zawodników do rozgrywek.

- prowadzenie statystyki rozgrywek.

- sprawdzanie uprawnień zawodników do gry.

ARTYKUŁ III – Terminy i miejsce rozgrywek

§3

1.Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn.

2.Spotkania ligowe rozgrywane są w sobotę lub w niedzielę wg obowiązującego terminarza w Hali Sportowej w Ciechocinku ul. Lipnowska 11 c.

3.Rozgrywki mają wyłącznie charakter rekreacyjny i czysto amatorski.

§4

1.Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez Organizatora , sędzia odgwizduje koniec zawodów ( istnieje możliwość przełożenia spotkania ligowego) .

2.W przypadku walkowera , drużynie przeciwnej zostaje przyznany wynik w stosunku 5:0

- bramki zdobyte przez drużynę której przyznano walkowera pozostają zapisane i liczą się w ostatecznym rozrachunku

klasyfikacji króla strzelców.

3.W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek :

- anuluje się wyniki rozegranych spotkań danego zespołu

- opłata startowa przepada

§5

1.W szczególnych przypadkach drużynie przysługuje prawo zwrócenia się do Organizatora z pisemnym wnioskiem o przełożenie spotkania.

2.Wniosek na piśmie odpowiednio uzasadniający powód przełożenia spotkania, musi wpłynąć do Organizatora i drużyny przeciwnej (poprzez Organizatora ) na 6 dni przed planowanym terminem meczu.

3.Nie zachowanie tego terminu jest równoznaczne z nieuwzględnieniem wniosku o przełożenie meczu.

( poprzez Organizatora ) na 6 dni przed planowanym terminem meczu.

4.Organizator powiadamia zainteresowane zespoły o miejscu ,terminie oraz godzinie rozegrania przełożonego spotkania.

5.Wszelkie koszty związane z rozegraniem przełożonego meczu pokrywa zespół występujący z wnioskiem o przełożenie meczu ligowego.

6.Kaucje związaną z przełożeniem danego meczu ligowego należy wpłacić do Organizatora na 6 dni przed terminem rozegrania przełożonej kolejki ligowej. Nie zachowanie tego terminu jest równoznaczne z nieuwzględnieniem wniosku o przełożenie meczu.

7.Nowy termin zawodów Organizator ustali z zainteresowanymi zespołami.

8.Spotkania 2 ostatnich kolejek rundy zasadniczej i całej rundy play-off nie mogą być przekładane na termin późniejszy.

ARTYKUŁ IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§6

Do rozgrywek CALF zostaną dopuszczone zespoły które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności takie jak :

1.Pisemne zgłoszenie zespołu które powinno zawierać :

- dokładną nazwę drużyny

- adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do

podejmowania wszelkich decyzji techniczno-organizacyjnych.

-wniesienia opłaty startowej w terminie i wysokości ustalonej przez Organizatora .

ARTYKUŁ V – Zgłaszanie zawodników do gry

§7

1.Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 15 zawodników.( na druku firmowym Organizatora ) .

2.W CALF mogą brać udział zawodnicy , którzy zakończyli definitywnie czynny udział w rozgrywkach OZPN i PZPN . Udział nieuprawnionego zawodnika traktowany jest jako automatyczny walkower dla drużyny przeciwnej. Drużyna, która została ukarana dwukrotnie walkowerem za naruszenie § 7 ust. 2 lub § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Rozgrywek - w przypadku kolejnego naruszenia § 7 ust. 2 lub § 4 ust. 1 i 2 zostaje zdyskwalifikowana z uczestnictwa w rozgrywkach bez prawa zwrotu wpisowego. Wyniki drużyny zdyskwalifikowanej są zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

3.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z grą zawodników w rozgrywkach OZPN i PZPN zespół występujący w CALF zostanie zweryfikowany na prośbę zainteresowanej drużyny przez organizatora rozgrywek, (czy dany zawodnik nie uczestniczył w rozgrywkach pod auspicjami OZPN i PZPN) . Dokumentem decydującym jest wpis zawodnika do protokołu meczowego i rozegranie przez zawodnika minimalnego czasu gry w jakimkolwiek spotkaniu, rozgrywkach pod auspicjami OZPN i PZPN w sezonie 2017/2018

4.Zawodnicy zawieszeni w rozgrywkach OZPN i PZPN nie mogą brać udziału w rozgrywkach CALF.

5.Każdy zawodnik musi mieć ukończone 18 lat.

6.Dokumentem uprawniającym do gry zawodnika w CALF lista zgłoszeniowa na formularzu organizatora .

7.Niewykorzystane miejsca z 15–osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami , będzie można uzupełnić przez cały okres trwania rundy grupowej rozgrywek. Zgłoszony w trakcie sezonu zawodnik nabędzie prawo do gry jeśli liczba zgłoszonych zawodników nie przekroczyła 15.

8.Zawodnicy którzy chcą brać udział w fazie play-off muszą rozegrać przynajmniej 2 mecze w fazie zasadniczej.

9.Zawodnicy CALF nie mogą brać udziału w CZLF.

§8

1.Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole jeżeli nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej przez Organizatora .

2.Zmiana przynależności zespołu zawodnika może nastąpić w trakcie trwania całych rozgrywek CALF (faza grupowa) - warunkiem przejścia zawodnika do innej drużyny jest nierozegranie meczu w CALF.

§9

Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej, ( czy nie brali udziału w rozgrywkach OZPN i PZPN w sezonie 2018/2019). W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole ,kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu. Protesty można składać przed spotkaniem lub do końca meczu( do 15 minut po jego zakończeniu) u sędziego prowadzącego zawody który winien jego treść umieścić w sprawozdaniu sędziowskim. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane. Organizator ma 3 tyg od daty rozegranego meczu na zweryfikowanie zawodnika nieuprawnionego( zgłoszonego przez drużynę przeciwną) oraz podanie rozstrzygnięcia meczu .

ARTYKUŁ VI – Przepisy i zasady gry

§10

1.Mecz trwa 2 x 20 min.

2.W drużynie występuje 4 zawodników w polu + jeden bramkarz.

3.Drużyny rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” faza grupowa

4.Punktacja :zwycięstwo - 3 pkt. , remis – 1 pkt. , porażka – 0 pkt.

5.Czas gry zatrzymywany jest wyłącznie na żądanie sędziego.

6.Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.

7.Przerwa pomiędzy połowami trwa 5 minut.

8.Na ławce rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby wpisane w sprawozdanie zawodów .

9.Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się co najmniej 3 zawodników.

10.Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem w zasięgu gry, oprócz gry bramkarza w jego własnym polu karnym.

Aut:

1.Aut wykonuje się z miejsca w którym piłka opuściła boisko.

2.Piłkę do gry wprowadza się nogą z linii lub zza linii. Piłka musi być nieruchoma. (Po błędzie sędzia zarządza stratę piłki na rzecz przeciwnika.).

3.Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 3 m. od piłki.

4.Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.

Gra bramkarza:

1.Bramkarz w polu bramkowym ( półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 s.

2.Piłkę, która opuściła boisko, bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego - piłka jest w grze gdy opuści pole bramkowe.

3.Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej goleni przez zawodnika swojej drużyny.

4.Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą.

5.Bramkarz przy wznowieniu nie może wyrzucić piłki ręką do swojego zawodnika za połowę boiska(wyjątkiem jest piłka w grze, która nie opuściła boiska). Błąd jest karany rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej z połowy boiska.

Rzuty wolne i karne:

1.Przy obcym ciele ( np.sufit) jest rzut pośredni.

2.Rzut wolny pośredni w polu karnym jest wykonywany z linii pola karnego

3.Przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 5m.

4.Rzut karny wykonywany jest z linii 7 m.

5.Przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii bramkowej .

6.Rzut karny musi być wykonany po upływie regulaminowego czasu.

7.Korzyść zasygnalizowana przez sędziego gestem i słowem jest traktowana jako faul który zostanie odnotowany w sprawozdaniu sędziowskim.

Zmiany:

1.Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.

2.Zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian ,za przeprowadzenie złej zmiany zawodnik wchodzący może zostać  ukarany żółtą kartką i drużyna przeciwna otrzymuje rzut wolny pośredni.

3.Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 5 graczy.

Faule akumulowane:

1.Obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.

2. Obejmują faule karane 4 rzutami wolnymi, po których wykonuje się rzut karny z 9 metrów po 4 przewinieniach karny co 2 faul . Bramkarz może stać na 3 m.

3.Po rzucie karnym przedłużonym faule są naliczane od początku.

4. Jeżeli czwarte przewinienie zostanie popełnione w polu karnym to drużyna poszkodowana po wykonaniu zwykłego rzutu karnego,ponownie wykona przedłużony rzut karny (9m.)

ARTYKUŁ VII- Kary

§11

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień ( żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego.

Żółta kartka:

Za żółtą kartkę zawodnik musi opuścić boisko na 2 min. ale nie dłużej niż do zdobycia bramki przez przeciwnika .

Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:

1.Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej.

2.Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu.

3.Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy

4.Krytykowanie orzeczeń sędziego.

5.Symulowanie kontuzji ,faulu.

6.Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach.

7.Prowokacyjne zachowanie.

8.Podstawianie nogi, spowodowane upadkiem.

9.Inne nie sportowe zachowanie .

10.Za drugą żółtą kartkę zawodnik opuszcza boisko na 2 minuty bez prawa powrotu na boisko i drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty. Zawodnik po otrzymaniu w meczu wykluczenia (cz.k.) wynikającego w konsekwencji z udzielenia dwóch napomnień , może grać w następnym spotkaniu ligowym swojej drużyny.

11.Po otrzymaniu przez bramkarza żółtej kartki boisko może opuścić inny zawodnik aktualnie przebywający na placu gry , wyznaczony przez kapitana drużyny.

12.Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki bramkarz opuszcza boisko do końca meczu.

13.Przy obustronnym napomnieniu zawodników (żółte kartki) gracze pozostają na ławce kar przez okres 2 minut bez względu na ilość straconych bramek przez swoje drużyny.

14.Jeżeli zawodnik rezerwowy otrzyma żółtą bądź czerwoną kartkę, to jego drużyna będzie grała w osłabieniu w zależności od popełnienia przewinienia. 

Czerwona kartka:

Za czerwoną kartkę zawodnik opuszcza boisko ,bez prawa powrotu do gry .Zespół gra w osłabieniu przez 4 minut, bez względu na ilość straconych bramek.

Czerwoną kartkę zawodnik może otrzymać za przewinienie polegające na :

1.Gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego, używając w stosunku do niego słów wulgarnych i obelżywych.

2.Popełnienia przez zawodnika innego rodzaju czynu , który sędzia uzna jako wybitnie nie sportowe zachowanie.

3. Grze brutalnej- rozmyślnym uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera.

Za otrzymanie w meczu czerwonej kartki zawodnik otrzymuje automatyczny zakaz gry w następnej kolejce ligowej.

4.Po otrzymaniu przez bramkarza czerwonej kartki obligatoryjnie opuszcza plac gry.

5.Po otrzymaniu :

- pierwszej czerwonej kartki karencja w danym meczu, oraz następnej kolejce ligowej.

- drugiej czerwonej kartki zawodnika obowiązuje karencja w danym meczu, oraz w następnych 2 kolejkach ligowych.

-wybitnie niesportowe zachowanie będzie podlegało osobnej  sankcji dyscyplinarnej

ARTYKUŁ VIII

§12

Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie Organizator CALF. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPN. Uczestnicy rozgrywek mają prawo odwołania się do organizatora CALF.

ARTYKUŁ IX-Kolejność

§13

Rozgrywki prowadzone są systemem mieszanym – grupowym + play-off. Faza grupowa rozgrywana jest systemem „każdy z każdym” . Do fazy play-off kwalifikują się zespoły zgodnie z zajętym miejscem w tabeli rozgrywek. W fazie play-off ,w zależności od zajętego miejsca w fazie grupowej drużyny rozgrywają mecze o miejsca 1-4 , 5-8 ,9-10,11 zespół nie przechodzi do fazy play-off wg schematu: 1-4/2-3 i 5-8/6-7 i 9-10,..W przypadku remisu w fazie play off wykonywane będą po 3 rzuty karne.

§14

Za wygraną zespół otrzymuje 3 pkt., remis 1pkt., przegraną 0 pkt.

§15

O miejscu w tabeli decydują w ko1ejności:

1.Liczba punktów

2.Wynik bezpośredniego pojedynku

3.Różnica bramek

4.Ilość zdobytych bramek

5.Przy jednakowych ilościach od pkt. 1-5 między zainteresowanymi zespołami sporządza się tzw. “ małą tabelkę “ która decyduje o ostatecznym miejscu w grupie.

6.Losowanie

ARTYKUŁ X -Oświadczenie o stanie zdrowia

§16

1.Drużyny zobowiązane są we własnym zakresie posiadać aktualne badania lekarskie.

2.Oświadczenie o stanie zdrowia zawodnik stwierdza własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.

CALF jest ligą amatorską i wszyscy zawodnicy grają w niej na własną odpowiedzialność i nie będą rościć żadnych pretensji pod adresem organizatorów w razie kontuzji lub innych wypadków .

ARTYKUŁ XI-sprawy organizacyjne

§17

Zespół zgłoszony do rozgrywek zapoznaje się z regulaminem Hali Sportowej w Ciechocinku na której będą odbywać się zawody.

Zgłoszona drużyna powinna posiadać jednolity strój oraz odpowiednie obuwie na halę.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.

Jednocześnie informuje ,że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież rzeczy osobistych .

Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu, przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 j.t. ze zm.), którym jest UKS Olimpijczyk w Ciechocinku dla potrzeb organizacji zawodów sportowych, oraz określonych w przepisach prawa celów wynikających z działalności UKS.. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu promocji działań UKS Olimpijczyk w Ciechocinku oraz dokumentowania zawodów.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości